به سوي خدا

شعر زيبا در مورد ولادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن

                                    

 

   ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س)مباركباداي بهشت قــرب احــمد فاطــمه (س          (ليله قدر محمد (ص) فاطمه(س(


اي سه شب بي قوت واز قوت تو سير          هم يتيم و هم فقير و هم اســير
                            

وحـــــــي بي ايثــــار تو كــــامل نشــد        هـــل اتي بي نـان تـو نازل نشــد


مــدح تو كي با سخن كــــامل شــود           وحـــــي بايد بر قـلم نازل شـــود


اي كه در تصــــوير انســـان زيستــــي         كـيستي تو كـيستي تو كـيستيباید اینجا لــــــــب فــــرو بســـــت از بیـــــــــان           روز مـــــحشر قــــدر تو گـــردد عـــــیانصحنه محــــــشر همــــه پــــابســـت تــــــوست           اخـــــــتیار نــــار و جـــنت دست تـــوستمـــــهر تو روز قیـــــــامت هســـــــت ماســــت           ریشـــه های چـــــادرت در دســـت مـــاستروز مـــــحشر كــــار ما با فـاطمه (س) اســــت          نقــش پیشـــــانی مـــا یا فاطمه (س) اســــتاز كـــــــــرامت بر جـــــــبین مـــــــا هــــــــمه           ثبـــت كـــــن هـــــذا مــــحب الفـــاطمه (س)


                              روز مادر و روز زن مباركباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:6  توسط   |